• 6th Grade Class Schedule
  8:00-8:30 -     Homeroom
  8:30-9:15 -     1st Period (Related Arts)
  9:20-10:25 -   2nd Period 
  10:30-11:30 - 3rd Period 
  11:35-1:05 -   4th Period (Includes lunch)
  1:10-2:15 -     5th Period
  2:15-2:37 -     State Mandated Time
  2:37-2:40-      Locker Break 
  2:45-3:30 -     6th Period (Related Arts)
   
  7th Grade Class Schedule 
  8:00-8:30 -     Homeroom
  8:30-9:35 -     1st Period
  9:40-10:40 -   2nd Period 
  10:40-10:55-  Physical Activity
  11:00-12:40 - 3rd Period  (Includes lunch)
  12:45-1:30 -   4th Period  (Related Arts)
  1:35-2:20-         5th Period   ( Related Arts)
  2:25-3:30 -      6th Period 
   
   
  8th Grade Class Schedule
  7:30-8:20 -      Spanish 1
  8:00-8:30 -      Homeroom
  8:30-9:40 -      1st Period
  9:45-10:30 -    2nd Period (Related Arts)
  10:35-11:20 -  3rd Period  (Related Arts)
  11:25-1:00 -    4th Period (Includes lunch)
  1:05-2:05-       5th Period 
  2:05-2:20        Physical Activity
  2:20-3:30-       6th Period